Programowanie / SharePoint Branding

SharePoint Branding

W Twojej firmie dokonano już implementacji systemu SharePoint, jednakże nie jesteś do końca zadowolony z wyglądu stworzonego interfejsu graficznego? Pomożemy Ci optymalnie dopasować grafikę intranetu do wskazanych elementów identyfikacji wizualnej marki.

Zadbaj o budowanie wizerunku

Dopracowana wizualnie do ostatnich detalów platforma SharePoint wpływa na poprawę wizerunku firmy pośród jej pracowników, a także pozwala budować siłę marki w kontaktach w klientami. Aby tak się stało, składowe wizualne systemu powinny uwzględniać kolorystykę kojarzoną z marką, a także takie elementy jak logotypy, odpowiednia czcionka, a także przyciągające uwagę ilustracje i hasła. Po ich otrzymaniu od Państwa, rozpoczynamy proces adaptacji w interfejsie graficznym intranetów.

Jak to robimy?

Jesteśmy w stanie zmodyfikować i ulepszyć wszelkie elementy brandingu SharePoint zgodnie z dostarczonymi wytycznymi Klienta z uwzględnieniem wniosków płynących z naszych dotychczasowych realizacji. Nade wszystko staramy się projektować szatę graficzną intranetów w taki sposób, aby cechowała się ona dużą przejrzystością i funkcjonalnością, a także dostosowaniem do urządzeń mobilnych.

Współpraca z Zamawiającym

Jesteśmy świadomi tego, że ostateczny kształt interfejsu platformy SharePoint wymaga uwzględniania na etapie prowadzonych prac sugestii ze strony Zamawiającego. Dlatego też na bieżąco przedstawiamy Klientowi robocze wersje naszych projektów graficznych i systematycznie wdrażamy zgłaszane poprawki. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i konstruktywną krytykę. Tylko takie podejście stanowi gwarancję zadowolenia z finalnych efektów.

Dlaczego warto?

Profesjonalnie zaprojektowana warstwa wizualna w systemie SharePoint przynosi szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim pozwala użytkownikom platformy identyfikować się z kluczowymi wartościami firmy, wpływając na zwiększenie ich przywiązania i lojalności względem przedsiębiorstwa. Właściwie zmodyfikowany interfejs graficzny może również znacząco zwiększyć funkcjonalność całego systemu, ułatwiając użytkownikom poruszanie się po nim i korzystanie z wszystkich możliwości jakie zapewnia.