Programowanie / Microsoft SharePoint

Microsoft Sharepoint

W każdym przedsiębiorstwie, w którym obecne są:

 • przepływ dokumentów i plików,
 • hierarchia organizacyjna,
 • konieczność komunikacji wewnętrznej,
 • wszędzie tam, gdzie występują powtarzalne procesy,

SharePoint stanowi inteligentne rozwiązanie na koordynację tych aspektów funkcjonowania biznesu.

Jakkolwiek jednak platformę SharePoint można uważać za rozbudowaną, często w przedsiębiorstwach pojawiają się potrzeby nietypowe, dla których SharePoint sam w sobie to za mało.

Możliwe jest wówczas zaimplementowanie nowych funkcji tak, aby uzupełniały one zakres rozwiązań, jakie daje SharePoint i tworzyły z nim spójną całość.

W każdej sytuacji, gdy chodzi o:

 • usprawnienie mechanizmów, w które SharePoint został wyposażony,
 • wzbogacenie SharePoint o nowe, autorskie moduły precyzyjnie dostosowane do potrzeb klienta,
 • dostosowanie wyglądu platformy SharePoint do identyfikacji wizualnej firmy (branding),
 • dołączenie witryny publicznej do istniejącej witryny wewnętrznej firmy,
 • zaprogramowanie specyficznych elementów typu: Web Part, Page Layout, SharePoint Feature, Workflow, schematy list SharePoint specyficzne dla branży klienta,
 • implementację innych niestandardowych elementów

jesteśmy gotowi, aby wykonać takie prace.

Lista przykładowych realizacji pokazująca wszechstronność zastosowania implementowanych rozwiązań:

 • automatyzacja zgłaszania i rozpatrywania wniosków urlopowych,
 • wizualizacja danych geograficznych w postaci możliwych do filtrowania punktów na mapie, dynamicznie pobieranych z bazy danych,
 • dynamicznie prezentowany spis oddziałów firmy pobierany z listy SharePoint w sposób tekstowy oraz graficzny na mapie z możliwością filtrowania poprzez zawężenie odległości od wybranego punktu,
 • system implementujący wewnętrzną logikę obiegu dokumentów specyficzną dla konkretnego przedsiębiorstwa (banku),
 • system przeliczania kosztu przewozu oraz generowania dokumentów dla firmy transportowej bazujący na listach SharePoint,
 • wygodny system logowania czasu pracy pracowników,
 • system przypisywania zadań do pracowników z uwzględnieniem kolejności wykonywania etapów zadania,
 • system usprawniający proces wypożyczania przedmiotów,
 • mechanizm w przystępny sposób prezentujący zagnieżdżone zależności dokumentów,
 • mechanizm wygodnego tworzenia nowych użytkowników platformy SharePoint z poziomu interfejsu strony WWW.

Nasze rozwiązania bazujące na SharePoint gwarantują:

 • niezawodność, którą zapewnia pozycja lidera na rynku oprogramowania producenta – firmy Microsoft,
 • oszczędność, ponieważ koszt pomniejszony jest o uniwersalny szkielet każdego rozwiązania, który stanowi platforma SharePoint,
 • skalowalność, gdyż z powodzeniem znajdują one zastosowanie zarówno w firmach kilkuosobowych, jak i korporacjach zatrudniających tysiące pracowników,
 • dostosowanie do potrzeb klienta, ponieważ każdy etap prac – estymacja, projektowanie architektury i interfejsu, implementacja, testowanie, wdrożenie, konserwacja – wykonywane są w porozumieniu ze zleceniodawcą