Administracja / Migracja SharePoint

Migracja środowiska SharePoint

Przed przystąpieniem do technicznej części migracji zawsze konsultujemy cele biznesowe migracji oraz priorytety aby ustalić jakie dokładnie oczekiwania ma Klient, na co zwracać uwagę podczas migracji oraz jaki efekt końcowy należy osiągnąć. Podczas planowania prac sugerujemy także rozwiązania, które są dostarczone wraz z nowszą wersję platformy aby w pełni wykorzystać to co udostępnia środowisko SharePoint a co pozwoli na rozwiązanie problemów biznesowych.


Zakres prac

W zakres wykonywanych przez nas czynności migracyjnych wchodzi między innymi:

 • Aktualizacja wykorzystywanej infrastruktury do najnowszych wersji
 • Zmiana architektury logicznej SharePoint w ramach nowej infrastruktury
 • Przenoszenie danych z systemu SharePoint OnPremise do SharePoint Online – umożliwiamy szybki transport różnego typu danych korporacyjnych, takich jak dokumenty, treści, aplikacje, witryny, zasoby publiczne i sieciowe. Wszystko to bez jakiejkolwiek ingerencji w dotychczasowe uprawnienia
 • Migracja danych z SharePoint Online do SharePoint OnPremise
 • Audyt, optymalizacja i rozbudowa o nowe funkcje posiadanych przez firmę aplikacji w ramach procesu migracji
 • Dostosowywanie środowiska SharePoint do zmian organizacyjnych, które wystąpiły w trakcie jego użytkowania
 • Archiwizacja dokumentów przed dokonaniem migracji pozwoli zyskać do nich łatwy dostęp o każdym czasie
 • Pomoc w zakresie ustalania celów, priorytetów i zakresu przeprowadzanej migracji – wykorzystujemy nasze doświadczenie, aby zintensyfikować korzyści osiągnięte przez Klienta
 • Sporządzanie wniosków i rekomendacji po migracyjnych – dzięki ich wdrożeniu Zamawiający jest w stanie uprościć oraz przyśpieszyć kolejne migracje, a także znacząco obniżyć ich koszta

Korzyści migracji

Migracja środowiska SharePoint do nowszej wersji jest dobrą okazją do zweryfikowania szeregu polityk, w tym:

 • Polityki bezpieczeństwa
 • Polityki przechowywania dokumentów
 • Polityki archiwizowania danych
 • Polityki tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania środowiska

W ramach przygotowań do migracji tworzymy szczegółowy plan mający na celu wybranie najlepszej ścieżki migracji uwzględniając cele i założenia Klienta. Zalecamy także przeprowadzenie cząstkowych migracji mających na zidentyfikowanie potencjalnie ryzykownych obszarów systemu oraz uszczegółowienie całościowego planu migracji. Tym samym jesteśmy w stanie odpowiednio koordynować przeprowadzane operacje poprzez stopniową weryfikację poprawności przenoszonych komponentów danych. Co niezwykle istotne, prowadzone przez nas czynności migracyjne w żadnym stopniu nie zakłócają pracy użytkowników infrastruktury SharePoint.

Szkolenia

Jesteśmy również świadomi tego, iż pracownicy Twojej firmy mogą mieć początkowo trudności z adaptacją do świeżo zaktualizowanego środowiska intranetowego. Wychodzimy więc temu problemowi naprzeciw, organizując dla nich szkolenia z obsługi nowego systemu. Dołożymy wszelkich starań ku temu, aby procesy zarządzania i komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie były sprawne i wydajne.