Portfolio / Raiffeisen

Baza regulacji

Klient: Raiffeisen Polbank

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania regulacji wewnętrznych.

Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2008 R2. Projekt trwał blisko 1 rok. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 4 programistów, grafik oraz manager projektu.

Obecnie system jest używany przez kluczowych użytkowników departamentu Biuro Organizacji i Kontroli Wewnętrznej oraz niemal wszystkich użytkowników banku, którzy na co dzień pracują z dokumentami wewnętrznymi. Łącznie może to być nawet 4500 użytkowników.

Pozostałe projekty

Strona publiczna Amplifon

Wykonaliśmy stronę internetową firmy Amplifon opartą o SharePoint dla szwajcarskiego oddziału.

Strona publiczna MAV

Wykonaliśmy stronę publiczną firmy MAV z zastosowaniem technik RWD - Responsive Web Design.

Moduł kalkulacji

Moduł kalkulacji kosztu trasy dla firmy zajmującej się logistyką i transportem.

System Archiwizacji Dokumentów

Zrealizowaliśmy System Archiwizacji Dokumentów zgodny z wytycznymi GDDKiA