Portfolio / System Archiwizacji Dokumentów

System Archiwizacji Dokumentów

Klient: Euroconsult/GDDKiA

System Archiwizacji Dokumentów został zrealizowany zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. System ma na celu archiwizowanie pełnej dokumentacji związanej z wykonywaną inwestycją, która po zakończeniu inwestycji zostanie przekazana na rzecz Zamawiającego. Obecnie obsługujemy inwestycje na drogach S5, S6 oraz S17.

System umożliwia:

  • Przechowywanie dużej ilości danych
  • Jednoczesną pracę na wielu stanowiskach
  • Odpowiednie katalogowanie wpływających dokumentów (dekretacja)
  • Szybkie wyszukiwanie materiałów archiwalnych
  • Integrację ze skanerem przyspieszającą pracę związaną z archiwizowaniem dokumentów
  • Usprawnienia pozwalające na pracę z dużą ilością dokumentów jednocześnie (opisywanie, katalogowanie)
  • Wysyłanie wiadomości mailowych do użytkowników po umieszczeniu dokumentu
  • Ustawianie polityk bezpieczeństwa dla poszczególnych użytkowników

Pozostałe projekty

Strona publiczna Amplifon

Wykonaliśmy stronę internetową firmy Amplifon opartą o SharePoint dla szwajcarskiego oddziału.

Baza umów nieruchomości

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania umów dotyczących nieruchomości.

Strona publiczna MAV

Wykonaliśmy stronę publiczną firmy MAV z zastosowaniem technik RWD - Responsive Web Design.

Moduł kalkulacji

Moduł kalkulacji kosztu trasy dla firmy zajmującej się logistyką i transportem.