Portfolio / Raiffeisen

Baza umów nieruchomości

Klient: Raiffeisen Polbank

W oparciu o SharePoint wykonaliśmy aplikację do przechowywania umów dotyczących nieruchomości.

Do realizacji projektu został wykorzystany początkowo SharePoint Server 2010 z późniejszą migracją na SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2008. Projekt trwał 1,5 roku. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 5 programistów oraz manager projektu.

Obecnie system jest używany przez kluczowych użytkowników działu zamówień a docelowo będzie używany przez wszystkich pracowników współpracujących z firmami zewnętrznymi.

Pozostałe projekty

Strona publiczna Amplifon

Wykonaliśmy stronę internetową firmy Amplifon opartą o SharePoint dla szwajcarskiego oddziału.

Strona publiczna MAV

Wykonaliśmy stronę publiczną firmy MAV z zastosowaniem technik RWD - Responsive Web Design.

Moduł kalkulacji

Moduł kalkulacji kosztu trasy dla firmy zajmującej się logistyką i transportem.

System Archiwizacji Dokumentów

Zrealizowaliśmy System Archiwizacji Dokumentów zgodny z wytycznymi GDDKiA